Handelsbetingelser

Følgende er de generelle vilkår for handel med Sikkerimport.dk, og vi opfordrer derfor til, at du læser vores betingelser grundigt, inden du gennemfører dit køb.

 1. Anvendelse

Disse handelsbetingelser gælder for alle handler og services, der bliver solgt på www.sikkerimport.dk (herefter ”hjemmesiden”) af Sikker Leasing A/S, CVR: 43193392 (herefter ”Sikker Import”), og som købes af kunder. Betingelserne gælder for både private og erhvervskunder. Dog er afsnit 8, Behandling af personoplysninger, udelukkende gældende for erhvervskunder, som vi er databehandler for.

 1. Services

Ydelser fra Sikker Import, værende services eller dokumenter, er afhængige af kundens valg, input og oplysninger. Derfor er solgte ydelser baseret på disse oplysninger, og eventuelle fejl eller mangelfulde oplysninger er ikke under Sikker Imports ansvar. Det er dog altid muligt for kunden at rette henvendelse til Sikker Import for at få rettet fejlindtastninger eller -oplysninger.

 1. Pris og betaling

Alle priser på www.sikkerimport.dk er i danske kroner (DKK) og er inklusiv moms for services til private og erhvervsdrivende. Når du gennemfører et køb på hjemmesiden, vil beløbet blive trukket på dit (kundens) kreditkort samme dag. Betalingen er et opstartsgebyr for hver enkelt sag/service.
Hjemmesiden tager imod betaling fra Dankort, Visa, MasterCard og Mobilepay. Sikker Import betaler beløbet, som opkræves af betalingsindløseren. Kunden betaler selv andre eventuelle gebyrer, som den valgte kortudsteder må opkræve for betalingen.

 1. Levering

Når du/kunden har gennemført betaling for den valgte ydelse, vil du/kunden blive kontaktet hurtigst muligt enten via mail eller telefon.

 1. Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret på ydelser købt på hjemmesiden.

 1. Ansvar

Sikker Import er ansvarlig for alle services og ydelser, der kan købes på hjemmesiden, men Sikker Import er ikke ansvarlig for afledte, indirekte eller direkte tab, som kunden måtte udstå som følge af en forkert anvendelse af den købte ydelse.
Ydelser og indhold på hjemmesiden kan ikke anses som juridisk rådgivning og ligeledes heller ikke rådgivning eller kontakt med Sikker Import. Sikker Import er ikke ansvarlig for eventuelle links, referencer eller andre former for henvisninger til tredjeparter / selvstændige parter, som er at finde på hjemmesiden.

 1. Reklamation og mangler

Hvis en ydelse eller service ikke lever op til kundens forventninger, er alle kunder berettiget til at reklamere over en ydelse eller service indenfor 14 dage efter købet.

Reklamationer bedes sendes til info@sikkerimport.dk.

 1. Behandling af personoplysninger

Hvis der ikke gives andre instrukser fra kunden, er Sikker Import forpligtet og berettiget til at slette alle personoplysninger tilhørende kunden senest 12 måneder efter forholdet mellem Sikker Import og kunden er ophørt. Har kunden betalt for en registreringsafgift gennem Sikker Import, er Sikker Import forpligtet og berettiget til at gemme og opbevare følgende oplysninger om kunden: navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, køretøjsoplysninger, og registreringsafgiften i op til 5 år. For yderligere information om dette, er det muligt at læse vores forretningsbetingelser. Sikker Import har ret til, gennem anonymisering af kundens oplysninger, at anvende dem til at forbedre og udvikle ydelser, enten alene eller sammen med andre parter. Sikker Import forbeholder sig retten til at samarbejde med underleverandører, herunder softwareleverandører, der også behandler kundens personoplysninger. Sikker Imports underleverandører og softwareleverandører kan findes på www.sikkerimport.dk/privatlivspolitik.

 1. Ændringer

På hjemmesiden tager Sikker Import forbehold for eventuelle tryk- og prisfejl.
Sikker Import er ikke ansvarlig for nedbrud eller forsinkelser i Skatteforvaltningens, herunder også Motorstyrelsens, IT-systemer.
Sikker Import er ikke ansvarlig for nedbrud eller svigtende adgang til strømforsyning, internetforbindelse eller til hjemmesiden, heller ikke for hærværk eller af hacking af systemet, misbrug af personoplysninger eller andre eventuelle forbehold/omstændigheder, som er ude af Sikker Imports og hjemmesidens kontrol.

 1. Klagemuligheder

Ønsker du at klage over en ydelse fra Sikker Import, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej, 35, 2500 Valby. Du kan også klage til Center for Klageløsning på www. Forbrug.dk
Særligt, hvis du er boende i et andet EU-land, kan du indgive en online klage til EU-Kommissionens online klageportal: http://ec.europa.eu.odr. Indgiver du en klage via denne mail skal du angive denne mail til Sikker Import: info@sikkerimport.dk.

 1. Lov og værneting

Enhver tvist om kundens køb af en ydelse eller heraf følgende tvister, også omfattende ovenstående handelsbetingelser, er underlagt dansk lov og skal afgøres i Retten i Aarhus.

Hvis kunden har spørgsmål, er det altid muligt at kontakte Sikker Import på info@sikkerimport.dk.